Chung Cư
CT Công Cộng
Quy hoạch
Nhà Phố
Cải tạo
Nội Thất

Thiết kế
Thi công
Thiết Kế Nội Thất đ/m2

200,000

Biệt thự hiện đại
Nhà phố

280,000

Bar, Cafe, Nhà Hàng, Resort
Phong cách cổ điển

Giảm 50%

Free thiết kế Sân Vườn
Khi Thi Công Nội Thất

Giá hoàn thiện có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế lúc chọn
Giá tạm tính theo m2 dự trù kinh phí thực tế phải dựa trên dự toán chi tiết

Thiết Kế Kiến Trúc đ/m2

250,000

Biệt Thự Hiện Đại
Nhà Phố

300,000

Biệt Thự Cổ Điển
Khách Sạn, Resort

Giảm 50%

Free thiết kế sân vườn
Khi Xây Dựng

Giá hoàn thiện có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế lúc chọn
Giá tạm tính theo m2 dự trù kinh phí thực tế phải dựa trên dự toán chi tiết

Giá Thiết Kế Trọn Gói đ/m2

390,000

Biệt Thự Hiện Đại
Nhà Phố

420,000

Biệt thự Cổ Điển
Khách sạn, Resort

Giảm 50%

Miễn phí thiết kế sân vườn
Khi xây dựng

Giá hoàn thiện có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế lúc chọn
Giá tạm tính theo m2 dự trù kinh phí thực tế phải dựa trên dự toán chi tiết

Thi Công Nội Thất đ/m2

4,500,000

Biệt Thự Hiện Đại
Nhà Phố Cao Cấp

6,000,000

Biệt Thự Cổ Điển
Khách Sạn, Resort

Giảm 50% Thiết Kế

Free thiết kế sân vườn
Khi Xây Dựng

Giá hoàn thiện có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế lúc chọn
Giá tạm tính theo m2 dự trù kinh phí thực tế phải dựa trên dự toán chi tiết

Giá XD Phần Thô đ/m2

3,900,000

Biệt Thự Hiện Đại
Nhà Phố Cao Cấp

4,500,000

Biệt Thự Cổ Điển
Khách Sạn, Resort

Giảm 50% Thiết Kế

Free thiết kế sân vườn
Khi Xây Dựng

Giá hoàn thiện có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế lúc chọn
Giá tạm tính theo m2 dự trù kinh phí thực tế phải dựa trên dự toán chi tiết

Giá XD Thô & Hoàn Thiện đ/m2

9,500,000

Biệt Thự Hiện Đại
Nhà Phố Cao Cấp

12,500,000

Biệt Thự Cổ Điển
Khách Sạn, Resort

Giảm 50% Thiết Kế

Free thiết kế sân vườn
Khi Xây Dựng

Giá hoàn thiện có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế lúc chọn
Giá tạm tính theo m2 dự trù kinh phí thực tế phải dựa trên dự toán chi tiết