• Dự án của PEKER & PARTNERS
  • Địa điểm : KYIV , UKRAINE
  • Năm : 2019
  • Ảnh @Andrey Avdeenko nhiếp ảnh gia.

nguồn : behance