Căn hộ được trang trí bằng vật liệu tự nhiên, bao gồm cả kết cấu thô. Chúng cung cấp cho người khác nguồn năng lượng sống của tự nhiên. Nhiều thiết kế trong suốt. Ý tưởng chính của thiết kế nội thất căn hộ là sự liên tục. Sự tương tác của các đối tượng được xây dựng dựa trên sự tương phản, điều này làm cho ngôi nhà này trở nên đặc biệt hấp dẫn.

By -Behance of Boood Architect-